Edukacja

Lekcje muzealne w MOPL

 

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w poniższych blokach tematycznych:

„Polskie symbole patriotyczne”

„Twórca Niepodległości – Marszałek Polski Józef Piłsudski”

„Znaczenie symboli narodowych w okresie zaborów”

„Działalność polskich organizacji konspiracyjno-niepodległościowych pod zaborami”

„Bitwy Żołnierza Polskiego na frontach I Wojny Światowej”

Treści programowe zostały uzgodnione z przedstawicielami samorządów, dyrektorami szkół i nauczycielami historii.