O muzeum

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej – MOPL jest nową instytucją kultury, której oficjalne otwarcie odbyło się 8 stycznia 2016 r. Placówka ta jest oddziałem Muzeum Sił Powietrznych – MSP w Dęblinie, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej i posiadającego osobowość prawną. Muzeum jednak utworzone zostało przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej – WSOWOPL już w 1976 r.  Powstało ono wtedy pod nazwą „Muzeum Sprzętu Obrony Przeciwlotniczej”, a po przebudowie budynku w roku 1980 i połączeniu z nowo powstałą salą tradycji uczelni, przyjęło nazwę „Muzeum Obrony Przeciwlotniczej”. Muzeum na terenie jednostki przy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (wcześniej WSOWOPL) w Koszalinie funkcjonowało do 2012 r. Po przeniesieniu własności na rzecz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie budynek przeszedł gruntowną modernizację i został wyłączony z części koszar. Tym samym Muzeum Obrony Przeciwlotniczej stało się placówką muzealną ogólnodostępną dla zwiedzających.

Sala muzealna podzielona jest na dwie części. Pierwsza sala to wystawa stała pt. „Historia polskiej broni przeciwlotniczej”, która urządzona jest chronologicznie, tj. od początków powstania pierwszych polskich jednostek przeciwlotniczych, począwszy od 1919 r. daty przyjętej jako narodziny polskiej artylerii przeciwlotniczej, aż po współczesność. Drugą część stanowi sala poświęcona jednostkom wojskowym stacjonującym obecnie w Koszalinie. Ponadto w muzeum organizowane są wystawy czasowe. Muzeum tworzy również ekspozycja plenerowa, na której prezentowany jest sprzęt przeciwlotniczy wielkogabarytowy: rakietowy, artyleryjski, radiolokacyjny, jak również dwa samoloty szkolno-treningowy PZL TS-11 Iskra oraz samolot transportowy Jak-40. Samolot Jak-40 można zwiedzać wewnątrz i zobaczyć jak podróżowały najważniejsze osoby w państwie, prezydenci, premierzy, ministrowie, marszałkowie.