Wieczornica historyczna w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie

7
Lut

7 lutego br. w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie, z inicjatywy dyrektor szkoły p. Marzeny Jermak oraz nauczyciela historii, dr. Zenona Kachnicza odbyła się wieczornica historyczna pt. „Żołnierze Wyklęci – zapomniani bohaterowie”. Wśród licznie zebranej młodzieży obecni byli także niegdysiejsi żołnierze Armii Krajowej: kpt. w st. spocz. Zbigniew Perzyński, kpt. w st. spocz. Mieczysław Bielski i kpt. w spocz. Franciszek Stec. Jako pierwszy głos zabrał prof. zw. dr hab. Bogusław Polak z Politechniki Koszalińskiej z referatem „Wyzwolenie czy nowa okupacja?”. W następnej kolejności występowali kolejni prelegenci:
– dr Zenon Kachnicz (Zespół Szkół Plastycznych): „Z konspiracji antykomunistycznej na Ziemi Koszalińskiej”;
– dr hab. Michał Polak (Politechnika Koszalińska): „Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny” – wspomnienie o młodym bohaterze”;
– dr Wojciech Grobelski (Muzeum Obrony Przeciwlotniczej): „Koszalińskie tropy Wyklętych”;
– mgr Marzena Jermak (Zespół Szkół Plastycznych): „Sytuacja polskich pisarzy w pierwszych latach po II wojnie światowej”

O własnych powojennych przeżyciach opowiadał także kpt. w st. spocz. Mieczysław Bielski, dawny żołnierz Batalionu „Parasol” i uczestnik Powstania Warszawskiego. Młodzież natomiast przygotowała okolicznościowy program artystyczny, na który złożyły się patriotyczne wiersze i piosenki.